Rau Thủy Canh

Rau thuỷ canh được sử dụng những kỹ thuật trồng cây không dùng đất mà trồng trực tiếp vào những môi trường dinh dưỡng hoặc giá thể mà không phải là đất. Phương pháp này ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây với nhiều ưu điểm tốt. Những loại rau thích hợp trồng thuỷ canh thì rất đa dạng.

Các loại rau thuỷ canh như: rau mầm, rau muống, xà lách, cải cầu vồng, cải bó xôi, cải ngọt, cải xanh, cải xoan, cải thìa, rau dền, rau đay,... Hầu hết những loại rau thuỷ canh điều dễ trồng chăm bón dễ dàng và diện tích của nó cũng nhỏ.

Rau xà lách

Rau xà lách

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Rau dền đỏ

Rau dền đỏ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Rau muống

Rau muống

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Rau thơm huế

Rau thơm huế

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Rau cải xoăn

Rau cải xoăn

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Rau đay

Rau đay

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Rau cải chip

Rau cải chip

Giá:Liên hệ
0924 096 555
XÀ LÁCH LOLO XANH

XÀ LÁCH LOLO XANH

Giá:Liên hệ
0924 096 555
XÀ LÁCH LO LO TÍM

XÀ LÁCH LO LO TÍM

Giá:Liên hệ
0924 096 555
XÀ LÁCH ROMAIN

XÀ LÁCH ROMAIN

Giá:Liên hệ
0924 096 555
XÀ LÁCH CAROL

XÀ LÁCH CAROL

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CẢI NGỒNG

CẢI NGỒNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
XÀ LÁCH SON

XÀ LÁCH SON

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CẢI THÌA

CẢI THÌA

Giá:Liên hệ
0924 096 555
RAU MUỐNG CỌNG

RAU MUỐNG CỌNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
RAU MUỐNG BÀO

RAU MUỐNG BÀO

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CẢI BẸ XANH

CẢI BẸ XANH

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CẢI RỔ HỒNG KÔNG

CẢI RỔ HỒNG KÔNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CẢI NGỌT

CẢI NGỌT

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CẢI MẦM

CẢI MẦM

Giá:Liên hệ
0924 096 555
RAU MUỐNG LÁ

RAU MUỐNG LÁ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
RAU MUỐNG HẠT

RAU MUỐNG HẠT

Giá:Liên hệ
0924 096 555