Sản phẩm của chúng tôi

NẤM ĐÔNG CÔ

NẤM ĐÔNG CÔ

Giá:Liên hệ
0969.304.938
NẤM KIM CHÂM

NẤM KIM CHÂM

Giá:Liên hệ
0969.304.938
NẤM LINH CHI NÂU

NẤM LINH CHI NÂU

Giá:Liên hệ
0969.304.938
NẤM LINH CHI TRẮNG

NẤM LINH CHI TRẮNG

Giá:Liên hệ
0969.304.938
HẠT SEN

HẠT SEN

Giá:Liên hệ
0969.304.938
NẤM RƠM

NẤM RƠM

Giá:Liên hệ
0969.304.938
ĐẬU NGỰ

ĐẬU NGỰ

Giá:Liên hệ
0969.304.938
ĐẬU HÀ LAN HẠT

ĐẬU HÀ LAN HẠT

Giá:Liên hệ
0969.304.938
BẮP MỸ

BẮP MỸ

Giá:Liên hệ
0969.304.938
NẤM NGỌC THẠCH

NẤM NGỌC THẠCH

Giá:Liên hệ
0969.304.938
NẤM MÈO TRẮNG

NẤM MÈO TRẮNG

Giá:Liên hệ
0969.304.938
NẤM HƯƠNG KHÔ

NẤM HƯƠNG KHÔ

Giá:Liên hệ
0969.304.938