Các loại nấm và đồ khô

HẠT ĐẬU TRẮNG

HẠT ĐẬU TRẮNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM BẠCH TUYẾT

NẤM BẠCH TUYẾT

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM BÀO NGƯ TRẮNG

NẤM BÀO NGƯ TRẮNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM BÀO NGƯ NHẬT

NẤM BÀO NGƯ NHẬT

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM HOÀNG KIM

NẤM HOÀNG KIM

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM ĐÙI GÀ

NẤM ĐÙI GÀ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM ĐÔNG CÔ

NẤM ĐÔNG CÔ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM KIM CHÂM

NẤM KIM CHÂM

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM LINH CHI NÂU

NẤM LINH CHI NÂU

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM LINH CHI TRẮNG

NẤM LINH CHI TRẮNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
HẠT SEN

HẠT SEN

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM RƠM

NẤM RƠM

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU NGỰ

ĐẬU NGỰ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU HÀ LAN HẠT

ĐẬU HÀ LAN HẠT

Giá:Liên hệ
0924 096 555
BẮP MỸ

BẮP MỸ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM NGỌC THẠCH

NẤM NGỌC THẠCH

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM MÈO TRẮNG

NẤM MÈO TRẮNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM HƯƠNG KHÔ

NẤM HƯƠNG KHÔ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
NẤM MÈO ĐEN

NẤM MÈO ĐEN

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU HỦ NON HỘP VUÔNG

ĐẬU HỦ NON HỘP VUÔNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU HỦ NON CÂY

ĐẬU HỦ NON CÂY

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU HỦ TRỨNG

ĐẬU HỦ TRỨNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Tiêu đen

Tiêu đen

Giá:Liên hệ
0924 096 555
Tiêu sọ

Tiêu sọ

Giá:Liên hệ
0924 096 555