Các loại củ quả

Dưa lưới

Dưa lưới

Giá:Liên hệ
0924 096 555
TRÁI DỨA

TRÁI DỨA

Giá:Liên hệ
0924 096 555
BẮP CHUỐI SỨ ĐỎ

BẮP CHUỐI SỨ ĐỎ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
KHOAI LANG

KHOAI LANG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CỦ HỦ DỪA

CỦ HỦ DỪA

Giá:Liên hệ
0924 096 555
BẮP NON

BẮP NON

Giá:Liên hệ
0924 096 555
TRÁI GẤC

TRÁI GẤC

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CỦ NĂNG LỘT VÕ

CỦ NĂNG LỘT VÕ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU NHẬT

ĐẬU NHẬT

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU RỒNG

ĐẬU RỒNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU COVE

ĐẬU COVE

Giá:Liên hệ
0924 096 555
MƯỚP HƯƠNG

MƯỚP HƯƠNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
BẦU

BẦU

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CỦ CẢI TRẮNG

CỦ CẢI TRẮNG

Giá:Liên hệ
0924 096 555
BÍ ĐỎ TRÁI LỚN

BÍ ĐỎ TRÁI LỚN

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CÀ CHUA

CÀ CHUA

Giá:Liên hệ
0924 096 555
BÍ XANH

BÍ XANH

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CÀ TÍM

CÀ TÍM

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CÀ RỐT

CÀ RỐT

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CỦ SẮN

CỦ SẮN

Giá:Liên hệ
0924 096 555
CHUỐI GIÀ

CHUỐI GIÀ

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐẬU BẮP

ĐẬU BẮP

Giá:Liên hệ
0924 096 555
DƯA LEO

DƯA LEO

Giá:Liên hệ
0924 096 555
ĐU ĐỦ XANH

ĐU ĐỦ XANH

Giá:Liên hệ
0924 096 555